De flesta hus på landsbygden i Finland är byggda i trä och vanligen målade röda med vita knutar. Förr sågs ett omålat hus som tecken på fattigdom. Så är det inte längre. I dag vet man att en träyta härdad av sol och regn är hållbar. Studio Karin Widnäs har stått omålad under flera år och får småningom den exklusiva silverlänsande grå patina som endast tid kan åstadkomma. Den harmonierar utomordentligt vackert mot koppartaket. Liksom allt gällande denna byggnad är det ett medvetet val. Inomhus grånar trävirket inte, utan ger huset en stark karaktär av själva trämaterialets varma ton, accentuerat av vita ytor och ljus.

Karin Widnäs har förverkligat det som måste vara mången keramikers dröm. Hon har byggt ett hus med en rymlig ateljé och bostad, ett hus där hon kunnat experimentera med keramiska ytor. Vägen från verkstad i ett garage till stora ljusa utrymmen har varit konsekvent och målmedveten. Sitt yrkesval gjorde hon som nioåring då hon fick börja hjälpa till i sin mammas porslinsaffär. Efter det var det ingen tvekan, konstindustriella högskolan, egen verkstad, egen produktion, egen marknadsföring och undervisning både som stimulans och som ekonomiskt stabiliserande faktor.

Drömmen om huset kom med flyttningen till hantverkarkolonin i Fiskars ca 70 km öster om Helsingfors. Där hade man gått in för att fylla en nedlagd bruksort med ny verksamhet och konstnärer och hantverkare inbjöds att flytta till gamla hus och rusta upp dem. Karin valde att bygga nytt. Det blev ett litet uppdrag för en stor arkitekt – ett enormt projekt för en ensam keramiker. Karins ordspråk är Think big, det gjorde hon även i detta fall. Det blev ett hus där både arkitektens visioner och beställarens önskemål beaktats helt. Utgångspunkten var klar; verksamheten var det centrala, huset skulle vara helt i trä och bära klara spår av hantverk. Det blev en byggnad med en öppen och en sluten fasad och en markant takkontur som brant sänker sig mot fönsterväggen med utsikt över sjön.

Samarbetet mellan arkitekten Tuomo Siitonen och Karin Widnäs har byggt på ömsesidigt förtroende. Rena linjer har inte plottrats bort med överbelastad inredning. Huset har blivit en referenspunkt inte enbart för dess ägare utan även för arkitekten. Något som var uppenbart då det 2006 tilldelades hederspris för årets trähusbygge.

Karin flyttade in då huset var halvfärdigt och bodde till en början synnerligen primitivt, men småningom visste hon precis hur hon ville ha det. Hon gav från början huset tio år tid. Allt har kommit i etapper allt eftersom hon haft råd. Det ligger mycket i uttrycket skynda långsamt, att inte forcera. Finsnickarna i Fiskars är berömda. Så långt det varit möjligt har de stått för inredningen, dörrar, fönster och inte minst de skulpturala trapporna, lika vackra hur man än ser dem. Dessutom har det visat sig att tidpunkten var den rätta. På tio år har Fiskars tack vare alla de nyinflyttade vuxit till en turistattraktion av rang, och i det sammanhanget intar Studio Karin Widnäs en betydande plats. Hit lockas inte endast de av keramik och hantverk intresserade utan även arkitekter och inredare.


KERAMISKA YTOR I INREDNINGEN

Den sommaren när ritningarna var klara, slog Karin tegel. Bokstavligen slog på ett tegelbruk såsom man gjort i årtusenden. Tekniken var gammal men formarna var nya, med en vag böjning som ger den murade ytterväggen ett skuggspel. En inre vägg är murad av plattor i rödlera, brända i keramikugn, ett tunnare material som är fäst på väggen och ger liknande effekt, det blir en dialog mellan tekniker.

Golvet i kök och matsal kan ses som exempel på hur man kan kombinera fabrikstillverkat med det specialtillverkade. Färdiga plattor livas upp med ränder av gjutna plattor i mindre format vilket ger ett levande intryck. Entrén har motsvarande små kvadrater, sammanlagt finns det väl tusen stycken, en och annan präglad med stämpeln Studio Karin Widnäs. Ett suveränt sätt att signera väggar och golv.

Alla dessa ytor demonstrerar de obegränsade möjligheter en keramiker kan erbjuda. Reliefer på väggmaterial kan byggas upp med konkava eller konvexa mönstringar, format, färger och glasyrer kan bestämmas och beställas efter fritt val. Det handgjorda kan i bårder och fält passas in i redan existerande ytor.

Rena experimentet kan man kalla den terrass där tegelplattor lagts direkt på marken. Det här är ett reellt sätt att testa hur länge de håller. Ateljéns kakelugn välver sig ståtlig och raku glaserad. Även den utgör ett nyerövrat område, en kombination av tradition och nytänkande, en värmekälla i ekologisk anda. Kökets fondvägg är i matt svartglaserade kakel, även de i raku teknik, en effektfullt belyst bakgrund mot ljust trä. I badrummet är golv och tre väggar kaklade med likadana blanka stora vita kakel medan den fjärde täcks av Vågspel, varierande böljande gjutna former i matt vitt. Raffinerat, lugnt.

Byggnaden har en klar uppdelning i verkstad och hem. Karin bjuder in keramiker som ställer ut på den privata sidan. Från början ett sätt att visa hur keramik kan placeras i hemmiljö – och ett sätt för besökare att få se den numera berömda arkitekturen. I inredningen ses även starka permanenta inslag av Fiskars konstnärer, i möbler, lampor, konst och skulpturala pjäser.

I samband med ateljén finns ett utställningsutrymme där prov på verkstadens produktion finns till salu. Karin Widnäs långa bana som keramiker har omfattat många skeden. Här ryms lika väl serier av brukskeramik som unika verk, en ständigt pågående utveckling och förnyelse. Gjutna produkter omfattar alltid så många handgjorda faser att slutresultatet har en personlig prägel. Genom alla skeden i Karin Widnäs arbeten spårar man en individuell stil, en egen linje. Resor, främst till Korea, har inspirerat liksom den överallt närvarande naturen.

Det säger sig självt att ingen keramiker bygger ett hus på 350 m2 utan exceptionell energi och flit. För den som följt med hela projektet har det funnit perioder av undran, men själv säger hon att hon aldrig tvekat. Det är en annan av hennes deviser; tro på dig själv. Det gäller allt arbete. Om inte annat så lär man sig av misslyckanden.

I åratal har Karin Widnäs gjort önskedosor i runda och kvadratiska former, glaserade i läckra nyanser. De fungerar garanterat. För många år sedan skrev hon ETT HUS på en papperslapp, brände den och lät askan ligga i dosan. Voilà.


Text: Carla Enbom